Pielgrzymki

Portugalia i Hiszpania w dniach od 13.09 do 20.09.2024

--------------------------------------------------------------------------

Polska w dniach od 13.10 do 20.10.2024.

----------------------------------------------------------------------------------------

Australia - termin pielgrzymko-wycieczki między 21.01 - 06.02.2025
Zapisy od 2 czerwca do 14 lipca 2024 !!!

--------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymki jednodniowe do końca czerwca:

15 i 16 czerwca 2024 - Neviges - pielgrzymka do Neviges

22 czerwca 2024 - Concordia - Polonijne Spotkanie Młodych