Historia Misji

Historia Misji

Duszpasterstwo w języku polskim istniało w Wuppertalu i okolicy od zakończenia II wojny światowej. Z posługą duszpasterską do naszychRodaków wywiezionych w czasie wojny na roboty do Niemiec, a którzy z różnych przyczyn nie powrócili do Ojczyzny, przyjeżdżali raz w miesiącu księża chrystusowcy z Düsseldorfu: ks. Kubica, a następnie aż do powstania samodzielnej Misji ks. Walenty Śliwa.

W związku z przybyciem dużej liczby naszych Rodaków z Polski do Niemiecna początku lat 80-tych, dekretem arcybiskupa Diecezji Kolońskiej Josefa Höffnera z dnia 29.03.1983 r., powstała Polska Misja Katolicka w Wuppertalu obejmująca katolików mówiących po polsku w Wuppertalu, Leverkusen, Remscheid, Solingen i w Dekanatach: Altenberg oraz Wipperfürth.

Pierwszym duszpasterzem samodzielnej Misji został chrystusowiec - ks. Jerzy Pawlęga, a po nim ks. Stanisław Walas, ks. Józef Kosobucki (1987 – 1992),ks. Bronisław Marecik (1992 –1997), ks. Jan Urbanek (1997 – 2003), ks. Ryszard Piela (2003 – 2014). Dekretem ks. kard. Joachima Meissnera - w porozumieniu z przełożonymi Towarzystwa Chrystusowego - dnia 1 lutego 2014 r. nowym proboszczem Misji został zamianowany ks. Sławomir Nadobny.

W wyniku rozwoju duszpasterstwa księża proboszczowie otrzymali do pomocy ks. wikariusza. Byli to kolejno: ks. Edmund Druz, ks. Leszek Krzyżanek, ks. Edmund Wojda, ks. Jerzy Wieczorek (1992 – 1996), ks. Teodor Puszcz (1996 - 1997), ks. Marian Gerus (1997 – 2004), ks. Sławomir Nadobny (2004 - 2005), ks. Włodzimierz Dziduch (2005 - 2006), ks. Marcin Dereszkiewicz (2006 - 2010) i ks. Mirosław Ziembiński (od 2010).

W 1986 r. do pracy w Misji została skierowana siostra Bożena Sienkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W 1992 r. do pracy duszpasterskiej przybyła siostra Janina Koszyk a w 2006 siostry Bożenę i Janinę zastąpiła siostra Krystyna Szychta.

Msze św. w języku polskim były odprawiane w Wuppertalu: najpierw w kościele św. Piotra, a następnie w kaplicy szpitala St. Petrus. W 1971r. ks. Walenty Śliwa otrzymał zgodę (jak sam mówił - wymodlił to za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus) od ks. Dicka - proboszcza parafii św. Antoniego na odprawianie Mszy św. w kościele św. Antoniego i tak jest do dzisiaj.

W 1983 r. rozpoczęto odprawianie Mszy św. także w Leverkusen w I, II i III niedzielę miesiąca i raz w tygodniu (we wtorki), oraz w Solingen w II i IV niedzielę miesiąca. Msze św. odprawiane w każdą niedzielę zostały wprowadzone w Leverkusen od października 1983 r., a w Solingen od listopada 1988 r. W 1987 r. ksiądz proboszcz Józef Kosobucki otrzymał zgodę na odprawianie drugiej Mszy św. w tygodniu w kościele św. Antoniego w Wuppertalu (środa i piątek). W listopadzie 1990 r. sprawowano Msze św. niedzielne w Remscheid oraz od września 1990 w Wuppertal – Sonnborn - najpierw tylko we czwartki, a od grudnia 1990 r. także w niedziele. We września 1990 r. rozpoczęto odprawiać Msze św. w Solingen w pierwsze piątki miesiąca a w 1993 r. otrzymano zgodę na odprawianie Mszy św. również raz w tygodniu.

Pierwszego stycznia 1992 r. powstała filia Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu z siedzibą w Leverkusen, obejmująca: Leverkusen, Oberbergischer Kreis i Rhein – Bergisches Kreis. W listopadzie 1991 r. filia Misji w Leverkusen otrzymała dwóch nowych duszpasterzy.

4 stycznia 1993 r. odprawiona została pierwsza Msza św. w Neviges, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i od tego czasu jest to kolejny punkt duszpaterski Misji. Msze św. odprawiane są w soboty z rytu niedzielnego.

28 czerwca 1998 r. Msza św. niedzielna ze św. Remigusza Wuppertal – Sonnborn przeniesiona została do kościoła św. Jadwigi Wuppertal – Hahnenberg, a 7 września 2003 r. Msza św. z kościoła św. Jadwigi przeniesiona została do kościoła św. Antoniego Wuppertal – Barmen.

W 1990 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) po południu zostało odprawione nabożeństwo na cmentarzu przy Röttgensstr. w Wuppertalu i ta praktyka została wprowadzona na stałe.

Obecnie (2015 r.) Msze św. niedzielne odprawiane są: dwie w kościele św. Antoniego Wuppertal Barmen, w Neviges (w sobotę wieczorem) i w Solingen w godzinach południowych, w tygodniu: jedna w Solingen i dwie w Wuppertalu.

Ważną praktyką religijną od początku Misji są nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym.

W latach 1985 – 1987, gdy Proboszczem był ks. Stanisław Walas, w Misji powstały i zostały wprowadzone:

• spotkania dzieci ze św. Mikołajem

• nabożeństwa okresowe

• rekolekcje adwentowe

• ks. Stanisław zakupił z ofiar parafian sztandar parafialny.

W latach 1987 – 1992, gdy Proboszczem był ks. Józef Kosobucki, wikariuszem ks. Edmund Druz i pomocą służyła s. Bożena Sienkiewicz, w Misji powstały i zostały wprowadzone:

• Gorzkie Żale

• Krąg Biblijny

• spotkania parafian w pierwsze niedziele miesiąca

• spotkania dla ministrantów

• rekolekcje wielkopostne

• pielgrzymka do Banneux – pierwszy raz pielgrzymowano 2 października 1989

• grupa oazowa.

Od 1993 r., gdy proboszczem był ks. Bronisław Marecik, a wikariuszem ks. Jerzy Wieczorek następnie ks. Teodor Puszcz i siostry Bożena i Janina, w Misji powstały i zostały wprowadzone:

• Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

• Nabożeństwo Fatimskie 13 każdego miesiąca (pierwsze było 13 lutego 1996r.).

• Koła Żywego Różańca

• w grudniu w 1993 zostały wprowadzone Roraty z udziałem dzieci - w każdą sobotę Adwentu - rano.

• grupa lektorów

• festyny parafialne

• scholka dziecięco – młodzieżowa i zespół muzyczny „Ignis Vivus" (zakończył działalność w 2004 roku)

• od 11 lutego 1993r. w Misji świętuje się Dzień Chorych. W tym czasie powstała także Grupa Seniorów.

• od 1995r.w czasie Wielkiego Postu w soboty wprowadzono Drogi Krzyżowe dla dzieci, w październiku nabożeństwa różańcowe, a w maju nabożeństwa majowe.

• od 1996 r. w Misji organizowane są zabawy karnawałowe dla dzieci.

W okresie Bożego Narodzenia wystawiane są co roku „Jasełka” wykonywane przez dzieci, młodzież i dorosłych. W Misji wystawiane były takie przedstawienia jak: „Sierotka Marysia”,„Brylantowy Krzyżyk”, „Mój Chrystus połamany”, „Objawienia w Fatimie”, „Męka Pańska”, „Nieoczekiwany Gość”.

W latach od 1997 – 2003 r., gdy proboszczem był ks. Jan Urbanek, a wikariuszem ks. Marian Gerus i siostry Bożena i Janina, w Misji powstały i wprowadzone zostały:

• z ofiar parafian zakupiono obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej do kościołów w Solingen i Wuppertalu.

• pielgrzymka ministrantów do Rzymu i Paryża

• spotkania opłatkowe dla wszystkich grup.

• w grudniu 1997r. wyszedł pierwszy kwartalnik naszej Misji - „Nasz Kościół”

• 7 listopada 1997 powstał Zespół Folklorystyczny „Kasieńka” (założycielem był ks. Jan Urbanek, a prowadziła ten zespół pani Katja Hulok).

• w marcu 1998r. powstał chór parafialny Misji „Benedictus” pod dyrekcją p. Benedykta Frąckiewicza

• Rada Parafialna

• Koncert Kolędowy Chórów Polskich Misji Katolickich w Niemczech

• w 1998r. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej świętowano pierwszy raz odpust parafialny - wystąpiły wszystkie grupy Misji.

• w październiku 2002 po wieloletnim staraniu Misja otrzymała Ośrodek Duszpasterski. Kuria Biskupia pomogła go wyposażyć - stał się wielką pomocą w duszpasterstwie, mogą się tu spotykać

wszystkie grupy działające przy Misji.

• zabawy parafialne.

1 lutego 2003 r. proboszczem Misji został ks. Ryszard Piela a od stycznia 2004 r. po ks. Marianie Gerusie wikariuszem zamianowano ks. Sławomira Nadobnego. Od 1 kwietnia 2005 ks. Sławomir zostaje mianowany proboszczem PMK w Koblenz. Do 1 sierpnia 2005 parafia funkcjonuje bez wikariusza, choć tak w tym czasie jak i wcześniej pomagał ks. Zygmunt Herbut, kapłan z diecezji legnickiej przebywający czasowo na naszym terenie. Z końcem sierpnia przybywa ks. Włodzimierz Dziduch. Od 1 września 2007 wikariuszem zostaje ks. Marcin Dereszkiewicz. W lutym 2010 roku obowiązki wikariusza przejmuje ks. Mirosław Ziembiński.

W sierpniu 2006 Matka Generalna Sióstr Misjonarek podejmuje decyzję o przeniesieniu s. Bożeny do pracy w PKM Bochum a s. Janiny do PMK Duisburg - Niederrhein. W Misji rozpoczęła posługiwanie s. Krystyna Szychta.

W Misji powstały i zostały zorganizowane:

• od października 2003 r. nawiedzenie rodzin przez Różaniec św.

• coroczne rekolekcje adwentowe

• od 20 marca 2004 r. założono stronę internetową (twórcami są - p. Ireneusz Furtok oraz p. Dariusz Porst)

• od października 2005r. udaje się zmienić godziny Mszy św. niedzielnych na bardziej korzystne dla Parafian - w Solingen na godz. 11.00 a w Wuppertalu na godz. 14.00. Msza św. w Wuppertalu o godz. 8.30 - bez zmian

• od 4.11.2005 r. w Misji wprowadzono comiesięczną "Godzinę Miłosierdzia" w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00

• ze środków wypracowanych przez Radę Parafialną zakupiono cztery kopie obrazu "Jezu Ufam Tobie", które nawiedzały domy rodzinne naszych parafian od 18.12.2005

• w grudniu 2005 r. powstaje przy Misji "Fundusz Charytatywny". Po Pasterkach oraz w czasie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, zbieramy pieniądze, które stanowią zaplecze pomocy ubogim z terenu Misji

• pielgrzymki: 2004 r. - Lourdes, Fatima, La Salette, 2005 r. - Rzym i miejsca święte we Włoszech, 2006 r. - Ziemia Święta, 2007 r. - Jordania, Izrael, Góra Synaj

• pielgrzymki ministrantów do Lourdes i Ars, do Polski śladami Jana Pawła II, do Poznania na święcenia kapłańskie księży chrystusowców

• Sakramentu Bierzmowania udzielał w 2005 r. (19.06.) Ks. Arcybiskup Ziemba z Białegostoku a w 2007 r. (17.06.) Ks. Biskup Henryk Tomasik z Siedlec

• od stycznia 2006 r., przy pomocy Urzędu do spraw Integracji Migrantów w Wuppertalu organizowany jest kurs języka niemieckiego

• 17.01.2006 r. Kardynał Meisner z Koloni mianuje Szafarzami nadzwyczajnymi Eucharystii panów: Janusza Juszczyka, Roberta Kubinkiewicza, Czesława Wierkiewicza, Waldemara Jasińskiego, Tadeusza Gosiewskiego oraz Zenona Glicę

• z początkiem 2007 r. powstają w Solingen i w Wuppertalu kręgi biblijne

• w lutym 2007r. powstaje pierwsza grupa "Matka - Dziecko" a w czerwcu tego roku rozpoczynają się spotkania drugiej grupy matek z małymi dziećmi.

• w 2007 r. zakończył działalność zespół folklorystyczny „ Kasienka” – równocześnie powstał nowy. „Polskie Kwiaty” pod kierownictwem artystycznym p. Joanny Jankowskiej. Zespół tworzdorośli, młodzież i dzieci. Pierwszym występem zespołu był udział w święcie Domu Concordia. Corocznie zespół prezentował się na wielu imprezach w Wuppertalu i wielu innych miastach: Kolonia, Schwelm, Geilenkirchen (NATO), Solingen, Leichlingen - odpowiadając na zaproszenia różnych organizatorów zarówno polonijnych jak i miejscowych grup niemieckich. W 2011 i 2014 r. zespół brał udział w Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, prezentując udanie programy tańców polskich i niemieckich

• biwak ministrantów połączony ze spływem kajakowym po Wupperze

• kolonie letnie w Polsce.

W Misji prowadzona była katecheza dla dzieci i młodzieży. Siostra Bożena Sienkiewicz od początku swojej pracy w Misji przyczyniła się do zorganizowania nauczania religii. Rozpoczynała od trójki dzieci w 1986 r. W roku 2004 na katechezę przychodziło około 150 dzieci w grupach wiekowych od 5 – 11 lat. Dzieci starsze oraz młodzież katechizują księża. W roku 2006/2007 uczęszczało do tych grup prowadzonych przez księży (ks. Marcin Dereszkiewicz) 110 osób. Katechizowaniem dzieci od grup przedszkolnych do klas VI - od 2006 roku zajmuje się s. Krystyna Szychta (150 wydanych świadectw religii w czerwcu 2007).

Misja przeżyła dwie peregrynacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: pierwszą zorganizował Ks. Walenty Śliwa w 70- tych latach.

Od 28.10 – 05.11.1995 r. Misja przeżyła Misje św. przygotowujące całą parafię do peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która była w dniach 05.11.- 11.11.1995. Misje wygłosili księża chrystusowcy - ks. Krzysztof Musiałek i ks. Zbigniew Budyn.

W roku 2014 (16.06 do 22.06) Misję nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego. Oficjalne otwarcie tygodnia peregrynacji odbyło się w Bazylice St. Laurentius pod przewodnictwem dziekana miasta Wuppertal, ks. dr Bruno Kurth z udziałem innych Misji obcojęzycznych działających w Wuppertalu. Obraz został wystawiony na placu przed Ratuszem w dzielnicy Barmen, podczas Mszy św. w Uroczystość Bożego Ciała. Obraz „Jezu, ufam Tobie” nawiedził również punkty, w których sprawowana jest Msza św. w języku polskim (Neviges i Solingen). Od środy 18.06 aż do soboty21.06 wierni gromadzili się na modlitwach indywidualnych i wspólnotowych przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w kościele St. Antonius.

Dnia 1 marca 2017 nastąpiła zmiana miejsca naszych spotkań liturgicznych i katechetycznych w Solingen, przeszliśmy z kościoła St. Engelbert do kościoła St. Michael.

W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie zostały zorganizowane trzy pielgrzmki do Portugalii.

We wrześniu 2017 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Parafialnej.

25 listopada 2017 (sobota) ks. bp Łukasz Buzun z Kalisza udzielił sakramentu bierzmowania.

25 lutego 2018 przybył do naszej Misji ks. arcybp Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz archidiecezji lwowskiej, były sekretarz papieża - św. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. w Wuppertalu o godz. 8.30 przekazał naszej wspólnocie relikwie św. Jana Pawła II. Bogu niech będą dzięki.

7 kwietnia 2018 chór "Bendeictus" świętował 20-lecie swojej działalności.

Od września 2018 r. podjęliśmy w każdy pierwszy czwartek miesiąca 24-godzinną modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne do Towarzystwa Chrystusowego oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej.

11 listopada 2018 dziękowaliśmy Bogu za odzyskaną przez Polskę niepodległość w roku 1918.

27 kwietnia 2019 r. grupa parafian naszej Misji wyruszyła do Schönstatt. Owocem tej podróży są powstałe w naszej wspólnocie kręgi rodzin, które przyjmują w swoich domach "Pielgrzymujące Sanktuarium."

6 lipca 2019 młodzież naszej Misji przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bp-a Zbigniewa Zielińskiego z Gdańska.

W sierpniu 2019 r. zostały przeprowadzone prace remontowe w pomieszczeniach naszej Misji: wymiana podłóg, malowanie oraz kompletna modernizacja toalet. W przyszłości została zaplanowana wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń naszej Misji zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych.

W październiku 2019 r. biuro naszej Misji zostało wyposażone w nowe meble dostosowane do wymogów związanych z ochroną danych osobowych. Również od 1 października Kuria Biskupia w Kolonii zatrudniła na etacie sekretarki p. Ewę Kirstein.

22 listopada 2019 r. w posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. zostali wprowadzeni dwaj nowi panowie.

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Bazylice w Neviges odbyła się uroczystość pożegnania braci i ojców franciszkanów, kórzy od stuleci opiekowali się tym miejscem pielgrzymkowym.

Z początkiem 2020 r. - po wielu miesiącach starań - zostały zainstalowane w zakrystii w Wuppertalu przy kościele St. Antonius: szafa i komoda.

Od 15 marca 2020 r. z powodu wirusa korona zostały odwołane Msze św. i nabożeństwa w kościołach, zajęcia katechetyczne, lekcje języka polskiego i wszelkie inne spotkania duszpasterskie. Również biuro Misji zostało zamknięte dla interesantów. Podjęliśmy przekaz internetowy Mszy św. w języku polskim.

Od początku maja 2020 r. przywrócono możliwość udziału wiernych w Mszach św. i nabożeństwach z ograniczoną ilością wiernych. Osoby, które chciały przystąpić do spowiedzi św. oraz uczestniczyć we Mszy św., musiały dokonać rejestracji na listę uczestników. Biuro Misji powróciło do normalnej pracy poprzez przyjmowanie interesantów.

Organizacje i grupy istniejące przy Misji:

- Rada Parafialna

- Chór Kościelny "Benedictus"

- Pięć Róż Żywego Różańca

- Grupa Seniorów

- Zespół Folklorystyczny "Polskie Kwiaty”

- Lektorzy

- Ministranci

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

- Szafarze nadzwyczajni Eucharystii

- Koło Matek z małymi dziećmi

- Nauczanie języka polskiego dla dzieci i młodzieży prowadzone przy pomocy "Polskiej Macierzy Szkolnej" (nauczycielki - p. Lucyna Kopiczyńska w Wuppertalu oraz p. Severina Ratajski

w Solingen)

- Kurs języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych.

Misja organizuje corocznie:

- Święto parafialne (odpust)

- Pielgrzymkę polonijną do Neviges - 3 niedziela czerwca, którą w sobotę poprzedza pielgrzymka piesza

- Opłatek wigilijny

- Kolędowe Spotkania Chórów w Neviges, a od 2007 w kościele Herz Jesu w Wuppertalu

- pielgrzymki jednodniowe: do Kevelaer (maj) i do Banneux (maj i październik)

- pielgrzymka do Częstochowy na czuwanie nocne w intencji Polonii

- pielgrzymki do sanktuariów w Europie i w świecie

- Kursy przedmałżeńskie (prowadzi p. Magdalena Gniaź oraz księża)

- Katechezy przed Sakramentami Chrztu i Małżeństwa

- Zabawy parafialne organizowane przez członków Rady Parafialnej w Solingen i w Wuppertalu.

Spotkania raz w miesiącu:

- Grup Różańcowych

- Seniorów

- Ministrantów

- Koła Przyjaciół Radia Maryja