Kolejne spotkania ministrantów

w Solingen, 25 września - po Mszy św.

w Wuppertalu, 29 września - o godz. 10.00 w poieszczeniach naszej Misji.