Terminy kolejnych spotkań ministrantów i ministrantek

zostaną podane po 1 lutym 2019