Nazwa MARGARETKA pochodzi od imienia niezwykłej osoby, którą była Margaret O’Donnell. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się chorobą Heine-Medina. Była całkowicie sparaliżowana. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie, modląc się za swoją parafię, proboszcza, kapłanów, we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w bezruchu, cierpieniu i modlitwie.

Prof. Louise Ward 1 sierpnia 1981 r. założyła Ruch MARGARETEK, którego inspiracją były: życie i modlitwa Margaret i dlatego nazwała go jej imieniem. Symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się mały biały kwiatek, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy – każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. 

Pierwsza Margaretka w PMK – Wuppertal/ Solingen i Neviges powstała w 2018. Dzisiaj jest ich 15. 

O osobach modlących się za kapłanów w MARGARETKACH mówi się że gromadzą sobie skarby w Niebie, bo na tych modlitwach zależy Panu Jezusowi i Matce Bożej. Matka Boża objawiła się Ojcu Jozo Zovko – byłemu proboszczowi parafii w Mediugorie (Bośnia i Hercegowina) i płakała przed nim z powodu kapłanów. Pragnęła aby każdy kapłan uzyskał potrzebną mu duchową ochronę.

Opiekunem duchownymMargaretek jest ks. Sławomir Nadobny animatorem grupy jest Beata Frat.

Modlitwa, która towarzyszy Margaretkom to:

koronka z Mediugorie - „Wierzę” oraz 7 razy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”.

 

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ...(imię kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.

 

Święty ...(imię patrona) …, którego imię nosi ks. ...(imię kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.