ogłoszenia parafialne

 

 

-  piątek - 01.07.22 - pierwszy piątek miesiąca
- Wuppertal  
- godz. 15.00  - Godzina Miłosierdzia   
- godz. 17.30  - spowiedź
- godz. 18.00  - modlitwa różańcowe
- godz.18.45   - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- godz.19.00   - Msza św.  
-  sobota -  02.07.22 
- Solingen  
- godz. 09.00 - Msza św.
- Neviges  
 
- godz. 19.00 - Msza św.
- niedziela  - 03.07.22 - Czternasta Niedziela Zwykła
- Wuppertal
- godz. 08.30
- godz. 14.00 - Msza św.

- Solingen
- godz. 11.00 - Msza św.


 

Ogłoszenia duszpasterskie
03.07.2022
XIV Niedziela Zwykła

Na tyle będę mógł pomagać innym w odzyskiwaniu zdrowia duszy, wewnętrznego pokoju,
na ile sam będę doświadczał pokoju własnego serca.
Będę powtarzał: „Jezu, przywróć mi pokój serca”.


1. Msze św. i nabożeństwa w najbliższym czasie:
- wtorek
- Solingen  
- godz.18.00 -   Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, spowiedź

- godz. 18.30 -  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św.
- środa
- Wuppertal
- godz. 18.30  - Msza św.
- piątek
- Wuppertal
 

- godz.18.30   - Msza św.  
- sobota  
- Neviges  
 
- godz. 19.00  - Msza św.

- niedziela 10.07.22 - Piętnasta Niedziela Zwykła
- Wuppertal
- godz.08.30
- godz. 14.00 - Msza św.

- Solingen
- godz. 11.00 - Msza św.


2. Przypominamy, że w okresie wakacyjnymi nie ma Mszy św. o godz. 19.00 w Solingen.

3. W miesiącach wakacyjnych w lipcu i w sierpniu spowiedź tylko półgodziny
przed każdą Mszą św.

4. Przed nami pierwszy czwartek miesiąca, dzień 24 godzinnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne do Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Osoby chętne prosimy 
o wpisanie się po Mszy św. na listę modlitw.

5. W tym tygodniu w piątek i w sobotę ks. Mirosław odwiedzi chorych z posługą sakramentalną.

6. Prosimy o odbieranie pozostałych po pielgrzymce do Neviges naczyń kuchennych,
które w dalszym ciągu zalegają w pomieszczeniach naszej Misji.

7. Dzisiaj po Mszy św. przy wyjściu z kościoła można nabyć czasopisma „Miłujcie się” i „Nasze słowo”.

 

Życzymy wszystkim radosnych i pełnych słońca wakacji. Przeżyjcie je tak byście mogli poznać piękno stworzonego przez Pana Boga świata.
Wszystkim solenizantom i Jubilatom tego tygodnia błogosławieństwa Bożego
 i opieki Najświętszej Maryi Panny.


 
 

Modlitwa o pokój

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju,
Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swego 
Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim
i dalekim i zjednoczył 
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk 
wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki 
i przemocy.
Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez 
Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.