Ojciec święty Jan Paweł II – bezcenny
          
i zobowiązujący dar od Boga


(...)
Dziękujemy

z głębi serca za Osobę i papieskie posługiwanie Jana Pawła II i błagamy o obfitość łask dla Papieża Benedykta XVI, który prosił nas gorąco o wsparcie modlitwą, o towarzyszenie Mu naszą wiarą, miłością i nadzieją.
1. Bracia i Siostry! Wracamy wciąż myślą do soboty 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, oddał duszę Bogu Sługa sług Bożych, Papież Jan Paweł II. Pamiętamy dobrze ten szczególny wieczór. Gromadziliśmy się wówczas na modlitwie w naszych kościołach albo też słuchaliśmy wiadomości radiowych lub telewizyjnych, przeżywając ostatnie chwile życia Papieża, o których informowali nas niezwykle rzetelnie i z osobistym przejęciem dziennikarze. Trudno nam było uwierzyć, że po tak wielu i tak intensywnych latach posługiwania na Stolicy Piotrowej odszedł od nas umiłowany Ojciec święty, niestrudzony nasz Przewodnik po drogach wiary i miłości, który stawał się tym bliższy wiernym, wszystkim ludziom dobrej woli, a w szczególności nam, Polakom – im bardziej poddany był wyniszczającej coraz bardziej Jego organizm chorobie i cierpieniu. Żegnaliśmy Ojca świętego najpiękniej, jak potrafiliśmy. Kto mógł, udał się do Watykanu, by – po wielu godzinach czekania – pomodlić się choć przez chwilę w Bazylice świętego Piotra, gdzie wystawione było Jego ciało, a następnie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Ci, którzy musieli pozostać w domu, duchowo łączyli się z pielgrzymami w Watykanie. Ile dobra, ile szczerego pragnienia pojednania z Bogiem i ludźmi obudził w nas raz jeszcze nasz ukochany Ojciec święty!
2. Za to dobro trzeba nam gorąco Bogu dziękować i prosić, by pomógł On je nam w sercu zachować i rozwijać. Dziś, kiedy zamknięty został – po niemal 27 latach błogosławionego trwania – pontyfikat wielkiego Papieża, musimy z serdeczną uwagą powrócić do ogromnego dziedzictwa, jakie nam zostawił. Jak wiele i jak ważnych prawd przekazał nam On w swych encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich, homiliach i katechezach! Ile żywotnych zachęt, wezwań i napomnień przekazał nam, Polakom, w czasie swych ośmiokrotnych pielgrzymek do Ojczyzny!

 

Nie zawsze słuchaliśmy Go dość pilnie, przeżywaliśmy często bardziej Jego obecność, niż słowa, nie zatrzymując umysłów i serc na głębi Jego ewangelicznego przesłania. Teraz przyszedł czas na podjętą w duchu wiary refleksję, której owocem ma być nie tylko lepsza znajomość Jego nauczania, ale nade wszystko lepsze życie.(...)

List Biskupów polskich urywki-przedruk

 

 

Ojcze święty zawsze będziesz żył w naszych sercach

Zbliżają się wakacje... Może w miarę możliwości nawiedzimy chociaż jedno z miejsc, które w czasie swoich pielgrzymek odwiedził Ojciec Św. Jan Pawł II. Aby raz jeszcze przeżyć...

 

Pielgrzymki Ojca św do Polski dla przypomnienia i ułatwienia
- gdzie wybrać się na pielgrzymkę
w czasie wakacji... 

2-10 czerwca 1979 r.

Hasło: „Gaude Mater Polonia”
Cel:
udział w obchodach 1000. rocznicy śmierci św. Stanisława - patrona Polski.
* Papież odwiedził 8 miast.
* Jan Paweł II wygłosił 46 homilii i przemówień.

W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło ok. 10 mln Polaków.
* Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św. odprawioną przez Jana Pawła II na
krakowskich Błoniach - 2 mln.

Nad bezpieczeństwem Ojca Świętego czuwało ok. 90 tys. funkcjonariuszy MO, ORMO i SB.

 16-23 czerwca 1983 r.

Hasło: „Pokój Tobie, Ojczyzno moja”
Cel:
Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta - Adama Chmielowskiego i o. Rafała - Józefa Kalinowskiego.
* W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 8 miast.
* Papież przebywał w Polsce 8 dni.
* Jan Paweł II wygłosił 7 homilii i 42 przemówienia.
* Ojciec Święty konsekrował kościół pw. św. Maksymiliana w Mistrzejowicach.
* Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszach św. odprawionych przez Ojca Świętego na warszawskim Stadionie X-lecia i na krakowskich Błoniach - po półtora miliona.
* Na Jasnej Górze Papież zostawił jako wotum Matce Bożej pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r., podczas zamachu na jego życie na Placu św. Piotra.
*Miesiąc po papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny (22 lipca 1983 r.)  gen. Jaruzelski zniósł w Polsce stan wojenny.


8–14 czerwca 1987

Hasło: „Do końca ich umiłował”
Cel:
udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bp. Michała Kozala.
* W czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 9 miast.
* Papież przebywał w Polsce 7 dni.
Jan Paweł II wygłosił 35 homilii i przemówień.
* We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział 5 milionów Polaków.
* Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego na krakowskich Błoniach – 1,5 miliona.
* Na trasach przejazdu Papieża witało – według szacunków – 1,5 miliona osób.

1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991

Hasło: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”
Cel:
rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, beatyfikacja
bp. Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy. W sierpniu Jan Paweł II przewodniczył odbywającym się w Częstochowie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży.
* W czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 15 miast.
* Papież spędził w Polsce 9 dni w czerwcu i 4 w sierpniu.
* Najbardziej pracowity był drugi dzień czerwcowej wizyty Jana Pawła II
w Polsce - przewodniczył 5 uroczystościom i przemierzył około 900 kilometrów z Koszalina, przez Rzeszów i Przemyśl do Lubaczowa.
* Odbyło się 5 spotkań Papieża z mieszkającymi w Polsce przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i narodowych.
Papież wystąpił w redagowanym przez Redakcję Programów Katolickich TVP programie telewizyjnym dla dzieci „Ziarno”. 

22 maja 1995

Cel: oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech.
* Była to najkrótsza wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie. Papież przyjechał do Polski z Czech na jeden dzień.
* Jan Paweł II odwiedził trzy miasta na Podbeskidziu: Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec, wygłosił 4 przemówienia.
* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło łącznie 500 tysięcy osób. 300 tys. wzięło udział we Mszy św., odprawionej przez Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie.
* Mszę św. na Kaplicówce z Ojcem Świętym koncelebrowało 100 biskupów i 700 księży.

Pielgrzymkę obsługiwało ponad 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych, a ponad 7 tys. policjantów pilnowało porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań z Papieżem. 

31 maja-10 czerwca 1997 r.

Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.
* W czasie szóstej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 12 miast.
* Papież przebywał w Polsce 12 dni.
* Jan Paweł II kanonizował  królową Jadwigę i Jana z Dukli oraz beatyfikował s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską.
* We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział ponad sześć milionów Polaków.
* Mszę św. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu sprawowało z Papieżem  i kardynałami 300 biskupów i ponad 1000 kapłanów z całego świata.
* 25 razy Papież zmienił tekst wcześniej przygotowanych przemówień.

Transmisje uroczystości i spotkań z udziałem Jana Pawła II były w tych dniach najchętniej oglądanymi w telewizji programami. 

5-17 czerwca 1999 r.

Cel: zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego.
Hasło:
„Bóg jest miłością”.
* Podczas 13-dniowego pobytu w Ojczyźnie Jan Paweł II odwiedził 22 miasta.
* Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę i beatyfikował 111 osób - 108 Męczenników z okresu II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego,
m. Reginę Protman i Edmunda Bojanowskiego.
* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło 10 milionów wiernych.
Telewizyjne transmisje uroczystości z udziałem Papieża obejrzało 90 proc. Polaków.
* W papieskiej Mszy św. w Siedlcach uczestniczyło 5 tys. grekokatolików
Niezaplanowanym wcześniej punktem papieskiej pielgrzymki były odwiedziny w domu państwa Bożeny i Stanisława Milewskich - ubogich mieszkańców podsuwalskiej wsi Leszczewo.
 

16-19 sierpnia 2002 r.

Cel: poświęcenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
Hasło:
„Bóg bogaty w miłosierdzie”.
* Papież spędził w Polsce tylko trzy dni. Odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską, obchodzącą 400-lecie istnienia.
* Na krakowskich Błoniach Jan Paweł II beatyfikował abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), ks. Jana Balickiego(1869-1948), o. Jana Beyzyma SJ (1850-1912), s. Sancję Szymkowiak (1910-1942).
* W uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób.
Najwięcej wiernych wzięło udział w Mszy św. beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach - 2,5 mln.

Przedruk

NAUCZ MNIE ODPOCZYWAĆ...Panie, naucz mnie odpoczywać.
Naucz mnie pozostawiać sprawy
w zawieszeniu
Spraw, abym nie próbował
uregulować wszystkiego
zanim pójdę spać.
Naucz mnie zgody na to, że bywam zmęczony.
Naucz mnie kończyć dzień.
W przeciwnym razie,
nigdy nie będę potrafił umrzeć,
bo zawsze będzie jeszcze coś do zrobienia !
Spraw, abym umiał zaakceptować to,
że nie jestem Tobą.

Początek

St. Engelbert Solingen St. Antonius Wuppertal Sanktuarium M. B. Neviges