NASZ KOŚCIÓŁ

Kwartalnik Polskiej Misji Katolickiej
Wuppertal – Solingen
Nr.26 – Marzec, Kwiecień, Maj – 2004

Spis Treści

Chrystus zmartwychwstał i ty, człowiecze
Orędzie na Wielki Post 2004
Program duszpasterski po Roku Jubileuszowym

"
Pójdź za Mną" – Naśladować Chrystusa
Jak usłyszeć głos Boga w pośpiechu
Co to znaczy przebaczyć?
Jak kochać, gdy w sercu czuję żal?
Bój o Świętą sprawę
Niedziela Palmowa: W tłumie najbezpieczniej
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
Rezurekcja
Przepis na babę z 1885 roku
Pisanki i kraszanki
Grób miłością rozsadzony
Jego i nasze zmartwychwstanie
Niewiara Apostołów
Pewność Kościoła
Zstąpił do piekieł
Zmartwychwstanie a reinkarnacja
Sens Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa
„Nasz Kościół Dzieciom

Kącik Ministrantów

Kąt Młodzieżowy
„Nasz Kościół” Seniorom
„Nasz Kościół” Lektorom
Język Polski
Grupa „Dar Serca”
Drodzy przyjaciele Misji
Z wdzięczności Najdroższej Mamie
Co nas obowiązuje tutaj w Niemczech

Ogłoszenia – Rekolekcje, Spowiedź św., program świąteczny
Kalendarium

Polska Misja Katolicka Wuppertal
 
St. Engelbert Solingen St. Antonius Wuppertal Sanktuarium M. B. Neviges